Δημοσιεύσεις

 • pdf
  [30] [Νέο] Αναλυτική αξιολόγηση της απόδοσης του μύκητα Goldstream (1-3)-β-D γλυκάνη
 • pdf
  [29] Αξιολόγηση ανίχνευσης πολυσακχαρίτη με κάψουλα Cryptococcus FungiXpert LFA για την ταχεία διάγνωση της Κρυπτοκόκκωσης
 • pdf
  [28] Η διαγνωστική αξία του πλήρως αυτόματου οργάνου για τη δοκιμή (1-3) -β-d-γλυκάνης σε ασθενείς με όγκο
 • pdf
  [27] Αξιολόγηση κλινικής απόδοσης μιας νέας μονοτεστικής ανίχνευσης γλακτομαννάνης στη διάγνωση της διηθητικής ασπεργίλλωσης
 • pdf
  [26] Έρευνα σχετικά με τη διαγνωστική απόδοση αρκετών διαφορετικών μεθοδολογιών γαλακτομαννάνης για την επεμβατική ασπεργίλλωση
 • pdf
  [25] Ανάλυση πλευρικής ροής σε συνδυασμό με αναλυτή ανοσοχρωματογραφίας για ποσοτική ανίχνευση GM
 • pdf
  [24] Σύγκριση διαφορετικών μικροβιολογικών διαδικασιών για τη διάγνωση της πνευμονίας Pneumocystis jirovecii σε βρογχοκυψελιδική έκπλυση
 • pdf
  [23] Η παραμέληση της γενετικής ποικιλότητας εμποδίζει την έγκαιρη διάγνωση του Cryptococcus Infec(2)
 • pdf
  [22] Evaluation of Carbapenem Resistant KNIVO Detection K-Set for the ταχεία ανίχνευση καρβαπενεμάσων μεταξύ ανθεκτικών στην καρβαπενέμη αρνητικών gram βακίλων
 • pdf
  [21] Η σημασία της συνδυαστικής ανίχνευσης της μαννάνης Candida και της δοκιμασίας πλευρικής ροής αντισωμάτων για τη διάγνωση της επεμβατικής καντιντίασης
 • pdf
  [20] Η σημασία της συνδυαστικής ανίχνευσης του αντιγόνου Aspergillus και της ανάλυσης πλευρικής ροής αντισώματος για τη διάγνωση της επεμβατικής πνευμονικής ασπεργίλλωσης
 • pdf
  [19] Νέα διαγνωστική μέθοδος για μυκητιασική λοίμωξη — Ανοσοπροσδιορισμός χημειοφωταύγειας (1,3)-β-D-γλυκάνης
 • pdf
  [18] Πλήρες αυτόματο σύστημα ανοσοδοκιμασίας χημειοφωταύγειας για ανίχνευση γαλακτομαννάνης Aspergillus
 • pdf
  [17] Διαγνωστική ακρίβεια της 1,3-β-D-γλυκάνης ορού για την πνευμονία pneumocystis jiroveci, την επεμβατική καντιντίαση και την επεμβατική ασπεργίλλωση Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
 • pdf
  [15] Παράγοντες κινδύνου για υποτροπή διεισδυτικής μυκητιασικής λοίμωξης κατά τη διάρκεια δευτερογενούς αντιμυκητιασικής προφύλαξης σε αλλογενείς λήπτες μοσχευμάτων αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων
 • pdf
  [14] Το επίπεδο γλυκάνης στον ορό και οι παθολογικές αλλαγές της αντιμυκητιακής θεραπείας για λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος Candida albicans
 • pdf
  [13] Αξιολόγηση μιας νέας δοκιμασίας ανίχνευσης πλάσματος (1,3)-β-d-γλυκάνης για τη διάγνωση της καντιδαιμίας σε παιδιατρικούς ασθενείς
 • pdf
  [12] Παράμετροι αιμοπεταλίων και (1, 3)-β-D-γλυκάνη ως διαγνωστικός και προγνωστικός δείκτης διεισδυτικής μυκητιακής νόσου σε πρόωρα βρέφη
 • pdf
  [11] The Screening Performance of Serum 1,3-Beta-D-Glucan in Patients with Invasive Mygical Diseases A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies
 • pdf
  [10] Τα επίπεδα ορού λιποπολυσακχαρίτη και 1,3-β-D-γλυκάνης αναφέρονται στη σοβαρότητα σε ασθενείς με νόσο του Crohn
 • pdf
  [9] Εμφάνιση του TR46 Y121F T289A σε απομόνωση Aspergillus fumigatus από Κινέζο ασθενή
 • pdf
  [8] στατιστική αξιολόγηση του προϊόντος λύσης αμοιβοκυττάρων Tachypleus για έγκαιρη διάγνωση διηθητικής μυκητιακής νόσου σε ΜΕΘ στην Κίνα
 • pdf
  [6] Διαγνωστική απόδοση της δοκιμασίας (1–3)-β-D-γλυκάνης σε πνευμονοκυστίτιδα jirovecii, διηθητική ασπεργίλλωση, βλεννομυκητίαση, φυματίωση και υγιείς εθελοντές
 • pdf
  [5] Διαγνωστική απόδοση της δοκιμασίας (1-3)-β-Dglucan σε ασθενείς με Pneumocystis
 • pdf
  [4] VALUTAZIONE DI UN NUOVO TEST GOLDSTREAM FUNGUS (1,3)-ß-D-Glucano PER LA DIAGNOSTICA DELLE INFEZIONI FUNGINE INVASIVE
 • pdf
  [3] VALUTAZIONE DI DUE METODICHE PER IL DOSAGGIO SIERICO DEL 1,3-β-D-GLUCANO IN PAZIENTI A RISCHIO DI INFEZIONI FUNGINE INVASIVE
 • pdf
  [2] Αξιολόγηση ανοσοδοκιμασίας πλευρικής ροής CrAg για διάγνωση ασθενών με κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα
 • pdf
  [1] Προγνωστικές τιμές γαλακτομαννάνης ορού και (1-3)-βήτα-D-γλυκάνης σε νοσηλευόμενους ασθενείς ανάλυση των αρχικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων παρακολούθησης