Αντιγόνο Aspergillus

 • Κιτ ανίχνευσης ELISA Aspergillus Galactomannan

  Κιτ ανίχνευσης ELISA Aspergillus Galactomannan

  Ακριβής διαδικασία ΕΙΑ δοκιμής GM για ανίχνευση Επεμβατικής Ασπεργίλλωσης

  Αντικείμενα ανίχνευσης Aspergillus spp.
  Μεθοδολογία Ενζυμική ανοσοπροσροφητική δοκιμασία (ELISA)
  Τύπος δείγματος Ορός, υγρό BAL
  Προδιαγραφές 96 τεστ/κιτ
  Κωδικός προϊόντος FGM096-001
 • Aspergillus Galactomannan Detection Kit (CLIA)

  Aspergillus Galactomannan Detection Kit (CLIA)

  Aspergillus GM test (ποσοτική) αντιστοίχιση με FACIS

  Αντικείμενα ανίχνευσης Aspergillus spp.
  Μεθοδολογία Ανοσοδοκιμασία χημειοφωταύγειας
  Τύπος δείγματος Ορός, υγρό BAL
  Προδιαγραφές 12 τεστ/κιτ
  Κωδικός προϊόντος FAGM012-CLIA
 • Aspergillus Galactomannan Detection K-Set (Δοκιμασία πλευρικής ροής)

  Aspergillus Galactomannan Detection K-Set (Δοκιμασία πλευρικής ροής)

  Ταχεία δοκιμή Aspergillus GM εντός 10 λεπτών

  Αντικείμενα ανίχνευσης Aspergillus spp.
  Μεθοδολογία Προσδιορισμός πλευρικής ροής
  Τύπος δείγματος Ορός, υγρό BAL
  Προδιαγραφές 25 τεστ/κιτ, 50 τεστ/κιτ
  Κωδικός προϊόντος FGM025-001, FGM050-001