Ξενάγηση στο εργοστάσιο

σχετικά με εμάς

Κτίριο εταιρείας

Πόρτα εργοστασίου

Υπόγειο πρώτης ύλης

Ρεσεψιόν

Ρεσεψιόν

εργοστάσιο

Κοινός χώρος

εργοστάσιο

Αίθουσα συνεδριάσεων

1 Ε&Α οργάνου

Ε&Α οργάνων

2 Παραγωγή οργάνων

Παραγωγή οργάνων

3 Διαχείριση ποιότητας

Διαχείρισης της ποιότητας

4 Εκθεσιακός χώρος

Χώρος έκθεσης

5 Εργαστήριο Ε&Α αντιδραστηρίων

Εργαστήριο Ε&Α αντιδραστηρίων

6 Εργαστήριο Ε&Α αντιδραστηρίων

Εργαστήριο Ε&Α αντιδραστηρίων

7 Παραγωγή αντιδραστηρίου

Παραγωγή αντιδραστηρίων

8 Παραγωγή αντιδραστηρίου

Παραγωγή αντιδραστηρίων

9 Παραγωγή αντιδραστηρίου

Παραγωγή αντιδραστηρίων