Καριέρα

«Καινοτομία για καλύτερη υγεία»

Η Era Bio ασκεί πάντα την εταιρική αποστολή της «Καινοτομίας για καλύτερη υγεία» από την ίδρυσή της και δεσμεύεται να παρέχει προηγμένες και αποτελεσματικές τεχνολογικές εγγυήσεις για την υγεία όλης της ανθρωπότητας.

Στη διαδικασία ανάπτυξης του Era Bio, έχουμε συγκεντρώσει έναν μεγάλο αριθμό επαγγελματιών και κορυφαίων ελίτ για να σχηματίσουμε μια δυναμική, φιλόδοξη, δυνατή και μαχητική ομάδα, και επίσης συνεχίζουμε να καλωσορίζουμε εξαιρετικά ταλέντα για να συμμετάσχουν, να έρθουν σε αυτήν την πλατφόρμα για να δείξουμε πλήρως τα ταλέντα τους και να αναπτυχθούν με την εταιρεία.

Η πεποίθησή μας

 1. Η κορυφαία τεχνολογία φέρνει το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας
 2. Η επαγγελματική εξυπηρέτηση κερδίζει την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη των πελατών
 3. Τα εξαιρετικά ταλέντα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και η πηγή δύναμης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας

Η φιλοσοφία μας

 1. Επιχειρηματική φιλοσοφία: Ανοιχτό μυαλό και ταπεινή καρδιά
 2. Φιλοσοφία Ε&Α: κορυφαίο πνεύμα τεχνολογίας και καινοτομίας
 3. Φιλοσοφία ταλέντων: Οφέλη των εργαζομένων, ατομικά πλεονεκτήματα και αυτοπραγμάτωση

Η πολιτική ταλέντων μας παρέχει

 1. Συστηματικές εκπαιδεύσεις για ταλέντα στα στάδια πριν από την εργασία, στη διάρκεια της υπηρεσίας και στην ελίτ, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών δεξιοτήτων, των επαγγελματικών προσόντων και των δεξιοτήτων διαχείρισης
 2. Δίκαιο, λογικό και προσανατολισμένο στο αποτέλεσμα σύστημα κινήτρων και ευέλικτο σύστημα προώθησης ταλέντων
 3. Ευκαιρίες για όσους θέλουν να επιτύχουν, μια πλατφόρμα για όσους μπορούν να επιτύχουν και μια θέση για όσους έχουν επιτύχει

Το σύστημα εκπαίδευσης ταλέντων μας είναι να

 1. Βοηθήστε κάθε εξαιρετικό ταλέντο να σχεδιάσει μια πορεία ανάπτυξης που του ταιριάζει
 2. Παρέχετε επαρκή εκπαίδευση και ασκήσεις για συνεχή βελτίωση
 3. Δώστε στο έπακρο την ικανότητα και την αξία των ταλέντων