Αντιγόνο Α&Β γρίπης

 • Ταχεία δοκιμή αντιγόνου γρίπης A&B (κολλοειδής χρυσός)

  Ταχεία δοκιμή αντιγόνου γρίπης A&B (κολλοειδής χρυσός)

  Γρήγορη επεμβατική δοκιμή γρίπης εντός 15 λεπτών

  Αντικείμενο ανίχνευσης Αντιγόνα νουκλεοπρωτεϊνών του ιού της γρίπης Α και Β
  Μεθοδολογία Κολλοειδής Χρυσός
  Τύπος δείγματος Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, Στοματοφαρυγγικό επίχρισμα
  Προδιαγραφές 1 τεστ/κιτ, 20 δοκιμές/κιτ
  Κωδικός προϊόντος VILFA-01,VILFA-20